Gegrond in Gerechtigheid

Aantekeningen van de preek van zondag 11 juni 2017.

Spreuken 14:34 – rechtvaardigheid brengt een land omhoog

Gegrond in gerechtigheid

Romeinen 5 — wij nu gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.

—> Die rechtvaardigheid is je nieuwe positie, en die moet uitgewandeld worden in je leven.

We moeten steeds meer gegrond worden in gerechtigheid, rechtvaardigheid. Steeds minder van de wereld, steeds meer van God.

1 Tim 4

—> Terug naar de Hof! —> Jesaja 51:3

Henoch wandelde met God en hij werd niet gevonden want God had hem weggenomen.

Hij proefde de dood niet omdat hij wandelde met God.

Abraham kreeg de opdracht: Wandel voor mij en wees oprecht

Wat was de positie van de mens in de hof?

Genesis 1:26-28 — Heerschappij, als koningen.

Zonde ontnam die waardigheid en die bekleding met koninklijkheid en bracht schaamte ervoor in de plaats.

Zonde ontnam de positie van heerschappij en maakte een slaaf van de mens.

—> Jezus kwam om ons te herstellen in die positie van koningschap, heerschappij, zoonschap.

Rom 5:17

1 Petrus 2:9

Ik ben een koninklijk priesterschap

Ik ben niet in duisternis

Ik ben in het licht met Jezus

Ik ben geen slaaf van zonde, en hoef aan haar begeerten niet te voldoen.

—> Hebr 12 — zonde is plezierig voor EEN SEIZOEN / MOMENT –> maar heeft altijd als loon de dood.

—> Psalm 16 — Rechtvaardigheid is plezierig voor EEUWIGHEID

Rom 8 — Je hoeft aan de begeerten van de zonde niet langer te voldoen.

Rechtvaardigheid produceert overvloedige zegen

Psalm 92:12-15 —> Geplant! Een boom beweegt niet, een boom is standvastig. Sommigen zijn zo on toegewijd. Maar een boom is toegewijd en draagt vrucht in elk seizoen.

Psalm 1:1-3

—> Je hoeft niet te liegen, bedriegen, sjoemelen enz om een rijk leven te hebben. Juist NIET!

Een heilig leven produceert eeuwige rijkdom, in dit leven en in de volgende.

Psalm 112:1-3

1 tim 4:8

1 tim 6:6

—> de allerheiligste is ook de aller rijkste: Het zilver is van Mij en het goud is van Mij

Psalm 24:1 – de aarde is van Hem en de volheid ervan.

De straten in de hemel zijn van goud. Heiligheid op aarde produceert nooit tekort, het produceert altijd overvloed. Kijk naar Paulus op Malta.

Malachi 3 — KEER terug naar Mij!

Reiniger van zilver, met vuur!

—> Het weglopen van kwaad is de snelste manier naar zegen in je leven. Zonde stinkt! Gods geheim is met degenen die Hem vrezen – Psalm 25

TOEWIJDING!!

Ze konden niets vinden in Daniel omdat hij volledig was toegewijd aan zijn God.

Ze konden Jozefs promotie niet stoppen omdat hij weigerde te zondigen.

—> Zijn hand of Zijn gezicht! Waarom dien je God? Ben je toegewijd aan Hem Zelf, of ben je op zoek naar wat je eruit kan krijgen?

—> Sommigen zijn alleen toegewijd genoeg om de hemel te halen. Anderen hebben toewijding die hun een ster op aarde maken.

2 kronieken 16:9 — zijn ogen gaan over de hele wereld om zichzelf STERK te betonen aan degenen wiens hart perfect naar Hem uitgaan.

—> Psalm 51 — God zoekt gehoorzaamheid en niet offers. Hij is op zoek naar je HART

Wanneer je hart recht voor Hem staat, dan zal je offer ook geaccepteerd worden.

LIEFDE!

Openbaring 2 — Dit heb Ik tegen u: dat u uw eerste liefde bent kwijtgeraakt.

Deut 28:47-48 – Dien de Heer MET VREUGDE!

Psalm 1:2

Psalm 112:1-2

Blijf in Hem! Dat is waar je vrucht draagt.

—> Joh 15 —> De hof! Wandelen in de avondkoelte. RELATIE!

—> Maak je thuis in de geheime plaats! Psalm 91

Let op de laatste drie verzen. Die kan je claimen, die kan je bidden, enz maar die komen naar degenen die hun THUIS hebben gemaakt in de GEHEIME PLAATS.

Verder en verder weg van zonde en de wereld, en dichter en dichter bij Jezus.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *