Het onfeilbare woord

Feiten over het woord

a. Het woord is LEVEND en KRACHTIG
Hebr 4:12,13 – Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Dit is geen oud, stoffig boek dat niet meer toepasselijk is voor de 21e eeuw. Dit is het Levende, eeuwige woord van God. Het heeft niets van haar kracht verloren!

Door Gods gesproken woord is de wereld tot stand gekomen. En door Zijn woord blijft de wereld staan tot nu toe.

b. Het woord is VOEDSEL voor je geest
Joh 6:63 – De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Je voedt je geest door het woord.
Toen Jezus verzocht werd door de duivel, wat zei Hij.

Mattheus 4:4 – Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van God uitgaat.

Daarnaast zie je in dat gedeelte dat Jezus het woord gebruikt als wapen tegen de vijand. Als Jezus het woord moest kennen om overwinning over de vijand te hebben, hoeveel meer wij!

Arnold in de geest. Exercise! Eiwitshake in het woord 🙂

c. Het woord is WAARHEID – Joh 17:17 – Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid

Romeinen 3:4 – God waarachtig en ieder mens leugenachtig.

Belangrijk punt omdat het woord soms tegen je cultuur in gaat. Ook al spreekt ieder mens het tegen, het woord van God houdt stand en blijft waarheid.

Wij zijn schepping, Hij is de Schepper. Hij weet het beter 🙂

d. Het woord faalt nooit, het woord is onvergankelijk
1 Petrus 1:23-25 – Hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door het woord van God.
Want alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft in eeuwigheid.

Een oude Amerikaanse pastor had in zijn bijbel voor bijna elk vers T.P. staan. Toen hem gevraagd werd wat dat betekende zei hij: Tried and Proven. Getest en Bewezen waar te zijn.

Psalm 119:89 – Voor eeuwig, o Here houdt uw woord stand in de hemelen.

Alle andere dingen vervagen, maar het woord blijft bestaan, het woord houdt stand. Al zouden bergen wijken en steden vervagen, Gods woord faalt nooit.

Jesaja 55:9-11

Het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend.

Het Woord van God faalt nooit!
Heeft Hij het gezegd, Hij zal het doen!
Elke belofte in Hem is JA en AMEN!

Numeri 23:18-20 — Bileam en Balak.
God is geen mens dat Hij liegen zou!

Heeft God je iets beloofd en heb je de belofte nog niet in vervulling zien gaan, hou vast! Geloof alleen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *