Ik en mijn huis

As for me and my house, we will serve the Lord! – Joshua 24:15

We zijn afgelopen zondag gestart met onze nieuwe serie over de familie. De tekst hierboven is de basistekst voor deze hele maand. Wij gaan de Here dienen. Als je God centraal zet in je eigen leven, in je huwelijk, in je gezin, in je relaties, dan zie je daar de vruchten van. Het beloont namelijk om God te dienen!

Drie beloningen voor het dienen van God:

1. God centraal in je leven geeft je toegang tot bovennatuurlijke VREDE
Filippenzen 4:6,7 – Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Hier staat dat we ons nergens over hoeven te stressen. Dat Gods vrede altijd beschikbaar is voor ons. Wanneer wij Hem aanroepen en onze verlangens bekend maken bij onze Vader dan overspoelt Hij onze harten en gedachten met bovennatuurlijke vrede. 
Iedereen heeft wel eens een storm in zijn leven. Maar God garandeert ons vrede midden in de storm, want Hij is bij ons en Hij is de VREDEVORST.

2. Gods aanwezigheid in je leven opent de deur voor bovennatuurlijke WIJSHEID
Misschien is jouw familie leven een puinhoop. Misschien lijkt het wel alsof je geen relatie kan onderhouden. Misschien heb je al vele malen gefaald en lijkt het niets beter te worden. Er is goed nieuws voor jou: Er is bovennatuurlijke wijsheid beschikbaar om uit elke situatie te komen.
Jakobus 1:5 – En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
Hij zegt: Als je niet weet wat je moet doen, en als alles lijkt te falen, vraag Mij dan om WIJSHEID! Hij zal je sleutels geven om uit die situatie te komen en het helemaal ten goede om te keren!!

3. Door God te dienen maak je jezelf kandidaat voor bovennatuurlijke HULP van boven.
Er zijn soms situaties waar je jezelf gewoon niet uit kunt redden. Daarom heeft God Zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de Redder van de mensheid te zijn. Dat houdt niet op bij redding van je zonden. 
Johannes 15:7 – Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel worden.
Vraag wat u maar wilt. Wat heb je nodig vandaag? Jezus geeft ons toegang tot de onuitputtelijke schatkamers van God om te komen vragen wat we verlangen. Hij is nog steeds een God van wonderen vandaag en jij mag vrijmoedig vragen en geloven dat Hij je antwoord. Er is hoop voor elke situatie!

Blessings, 

Ben Kroeske
Pastor, The River Amsterdam

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *