Religie of Relatie?

IMG_5958

Mensen vragen me vaak met enorme verbazing in hun stem: “Ben jij een pastor? Hoe ben je dáár nou opgekomen?” Ze kijken me met glazige ogen aan en ik zie ze nadenken of ik pas in hun plaatje van hoe de kerk en een christen er uit hoort te zien en of ik wel voldoe aan hun beeld van een doorsnee voorganger.

Helaas hebben veel mensen een beeld van God, geloof en de kerk, wat totaal niet overeenstemt met mijn beeld van God, hoe ik de bijbel lees en hoe ik mijn geloof in God beleef. Gelukkig ben ik daarin niet alleen!

 

 

Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn gekomen tot dit levende geloof in Jezus Christus dat totaal haaks staat op wat religie ons geleerd heeft. Dit artikel is geen aanval op welke stroming van geloof dan ook. Het is een schets van de leegheid van religie vergeleken met wat God verlangt van de mens: Relatie!

 

Wat is religie?

Religie is iets waarin je geboren wordt. Je wordt verondersteld een ‘christen’ te zijn, omdat je geboren bent in een christelijk gezin of opgegroeid bent in een christelijke omgeving. Het naamplaatje maakt niet uit, het kan katholiek zijn, protestants, jehovah’s getuigen of welk ander naamplaatje dan ook, je wordt erin geboren en zo is het nou eenmaal. Je categoriseert jezelf onder die noemer, maar verder heeft het geen enkel effect op je leven. Misschien kom je een paar keer per jaar in een kerk voor een begrafenis, een bruiloft of een dienst tijdens de kerst-of paasdagen, maar verder is God geen deel van je dagelijkse leven en is er zeker geen brandende passie in je hart voor Hem.

Stel je voor, mannen, dat we ons huwelijk zouden inrichten zoals we godsdienst hebben ingericht. Drie of vier keer per jaar hebben we een korte ontmoeting met onze echtgenote, we zeggen een paar formele zinnen op die niets voor ons betekenen, luisteren naar de voorlezing van wat liefdesbrieven die zij ons ooit geschreven heeft en kijken intussen verschillende malen op ons horloge onszelf afvragend of we de voetbal gaan missen als het nog langer duurt.

Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat een dergelijk huwelijk niet lang stand zou kunnen houden! En als het al stand houdt dan zal het in ieder geval geen huwelijk zijn waar de vonken vanaf spatten.

Religie is de lege poging van mensen om God te bereiken. Terwijl in werkelijkheid God de mens bereikt heeft door Jezus Christus. Religie is als een oneindige ladder om naar God op te klimmen, terwijl God al naar beneden is gekomen om ons te winnen.

Religie houdt mensen een onmogelijke standaard voor, die geen mens kan houden. Het zegt: “Je mag niks, en je moet alles. Doe dit niet, doe dat niet, verander dit, verander dat. Hou op met vloeken, met schelden en met roken. Kleed je anders, knip je haren, zet een vroom masker op en wees niet vrolijk. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. Toon geen emoties, geen leven, geen individualiteit. Pas binnen het kader, loop in het gareel. Zet geen stap mis, anders krijg je slaag. Moeten, moeten, moeten! Je bent niet vrij om te kiezen, je moet, want anders….Ja misschien als je dat allemaal doet en perfect bent, dat je dan, ja misschien dan, goed genoeg bent voor God en door Hem geaccepteerd wordt”.

Gods originele ontwerp

Was het Gods verlangen dat we zo met Hem omgaan? Is dat het ware christendom? Is dit daadwerkelijk het geloof waarvan Jezus zei: “Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft?” Is dit het kennen van God waar Jezus het over had toen Hij zei: “ En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden                                            hebt?” Is dit de liefdesrelatie die Jezus beschreef toen Hij tot Zijn Vader sprak met deze woorden: “En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen?Is de afstandelijke, koude, lege vorm van religie van velen werkelijk een reden om voor te sterven zoals Jezus deed? Zou iemand zijn leven geven en een gruwelijke dood sterven om een machine te creëren, een instituut, een historisch gebouw waar rituelen worden volbracht? Waar geen harten geraakt worden, waar geen zondaren vergeven worden, waar geen levens gered worden van de macht van verslaving en zonde en pijn en verdriet. Waar geen hoop geboden wordt, waar lege woorden vanuit lege hoofden gesproken worden tot lege harten.Nee, ik geloof dat wat mensen ervan gemaakt hebben niet Gods originele ontwerp was!

Toen de kerk van Jezus Christus geboren werd, was het een dynamische kerk van gewone mannen en vrouwen die een buitengewone ervaring hadden gehad met een buitengewone God.

Ze hadden een ontmoeting gehad met Jezus en hun hele leven was veranderd. Kijk naar de vrouw bij de waterput uit Johannes hoofdstuk 4, zij kende religie, ze kende de vormen en regels en ze probeerde te discussiëren met Jezus over wat nu de juiste vorm van aanbidding was. Maar Jezus ging er niet op in, Hij ging direct naar haar hart. Want God is betrokken bij de mens. Hij is geen God van ver weg, maar een God van heel dichtbij. Hij is zo dichtbij dat Hij naar de aarde is gekomen om onze zwakheid op Zich te nemen, onze lasten te dragen en onze dood te proeven, zodat wij deelnemers kunnen zijn van Zijn kracht en Zijn leven. Niet zomaar leven, maar Zijn leven, leven in overvloed, eeuwig leven. Dus in plaats van met haar te discussiëren, liet Jezus haar zien dat Hij haar door en door kende. Ook haar zonde, ook haar fouten en tekortkomingen. Maar waar religie zou komen met een donderpreek vol veroordeling, kwam Jezus met genade en waarheid en openbaarde Hij aan haar wie Hij was: de Messias. Haar reactie? Zij rende de stad in en zei tegen iedereen die ze kon vinden: “Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus zijn?”

Ze had een ervaring gehad met de levende God. Ze had liefde in de ogen gekeken en die liefde had haar niet gegeven wat ze verdiende: namelijk veroordeling en straf. Die liefde gaf haar wat ze niet verdiende: vergeving, barmhartigheid, genade en hoop.

Hoe ziet zo’n relatie met God er dan uit?

Een goed voorbeeld van het verschil tussen religie en relatie is het verhaal van Adam en Eva.

Adam en Eva hádden relatie met God. Ze hádden gemeenschap met Hem. Ze leefden in Gods perfecte wil. Ze leefden in Zijn tegenwoordigheid. Maar toen zondigden ze en alles veranderde. Ze raakten hun positie bij God kwijt. Waar ze daarvóór genoten hadden van continue gemeenschap met God kwam er nu afstand en scheiding tussen God en hen. Dit was nooit Gods bedoeling geweest! Hij laat Zijn verlangen naar Zijn kinderen zien door de roep die Hij geeft: “Adam, waar ben je?” God was direct op zoek naar herstel van de relatie met de mens. Adam en Eva hadden echter het heft in eigen hand genomen en hadden voor zichzelf schorten van vijgenbladen gemaakt om hun schaamte te bedekken. Vanaf het moment dat de mens zijn positie bij God verloor, kwam schaamte zijn hart binnen. Religie probeert die schaamte te bedekken door eigen verdienste, maar het is slechts een dekmantel van zelfrechtvaardigheid, waarmee een mens zichzelf probeert toe te dekken uit schaamte voor God. En deze dekmantel kan nooit voldoen aan Gods standaard van heiligheid. Dit is waarom Jezus naar de wereld moest komen: om onze positie te herstellen, de positie die Adam en Eva verloren. En om ons zoonschap te geven binnen de familie van God.

Jezus zei het volgende: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien”. Om deel te worden van Gods familie moet je opnieuw geboren worden. Religie probeert je van buiten naar binnen te veranderen. Religie zegt, dat als jij je gedrag verandert, je misschien door God geaccepteerd zal worden. Maar God zegt precies het tegenovergestelde. Hij zegt: “Ik zal je een nieuw hart geven, Ik zal het hart van steen uit je lichaam wegnemen en je een hart van vlees geven”. God heeft een gloednieuw hart beschikbaar voor jou! Een zacht hart, een hart dat Hem kent, een hart dat Hem plezieren wil, een hart dat vrij is van alle fouten uit het verleden die het zo hard gemaakt hebben. Met andere woorden,  je wordt van binnenuit veranderd! God gaat direct naar het hart van de zaak.

Hoe ontvang je dit nieuwe hart?

Je kunt opnieuw geboren worden door met je hart te kiezen, JA te zeggen tegen Jezus en je leven aan Hem te geven. Dat is de deur naar relatie met God, er is geen andere weg. Dat is tevens het graf waar schuld en schaamte begraven worden en waar de voortdurende worsteling om vanuit eigen inspanning goed te leven voor altijd sterft. Als je door wedergeboorte een relatie met God krijgt, ben je vanaf dat moment rechtvaardig voor God, door geloof.

Je bent veranderd van binnen uit, je hart is nieuw geworden, al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden.

Van binnen uit beginnen er nieuwe verlangens te komen. Verlangens om goed te leven, verlangens om God te behagen. Verlangens om Hem te leren kennen en verlangens om te doen wat Hij vraagt.

Relatie met God is een leven zoals Jezus het leefde. God is je Vader en je hebt directe toegang tot Hem. Je ziet je gebeden beantwoord worden, Hij spreekt tot je, je leert Hem meer en meer kennen, en je leeft om Hem eer te geven. De uitgangspositie is totaal verschillend van die van religie. Religie probeert gunst te winnen bij God door haar daden, relatie heeft die gunst al voor niets gekregen en de daden vloeien voort uit een hart dat overstroomt van dankbaarheid en liefde. Je bent al dichtbij Hem gekomen. Je hebt al direct toegang tot Hem. Je bent al geliefd. Je bent al geaccepteerd. Nu wandel je simpelweg in die positie van een kind van God, met alle rechten en voorrechten die daarbij horen!

Religie of relatie? Geef mij maar relatie!

Ik heb geen enkel verlangen naar religie, en ik geloof ook dat het God niet behaagt. Ik daag je uit je hart te openen voor God en Hem te vragen Zichzelf bekend te maken aan jou. Ik weet dat, toen ik dát deed, heel mijn leven veranderde op datzelfde moment. Dit is niet weggelegd voor een paar speciale mensen met een unieke bestemming, dit is weggelegd voor jou. Toen Jezus aan het kruis hing, hing Hij daar voor jou. De weg is open, Zijn armen zijn uitgespreid, een levende relatie met God is beschikbaar waar jij Hem zult kennen van dichtbij…………..

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *